Fanvil chuyên sản xuất các dòng điện thoại bàn ip chuyên dụng cho khách sạn từ thấp cấp đến cao cấp.
Các mẫu mã điện thoại khách sạn fanvil đa dạng với các mấu:

  • Điện thoại ip treo tường sử dụng cho phòng tắm
  • Điện thoại để bàn cho phòng khách
  • Điện thoại bàn kiểm soát sử dụng cho lễ tân
  • Điện thoại ip chuyên nghiệp sử dụng cho lãnh đạo

Khả năng tương thích với tất cả các dòng tổng đài VoIP chuẩn SIP như: Tổng đài IP Yeastar, Grandstream, Clearip, Sangoma, Xrockom, Panasonic, NEC, Siemens Unify, Alcatel, Cisco…., Các dòng tổng đài điện thoại ip mềm: 3CX, Freeswitch…,

Điện thoại bàn ip cho khách sạn

Điện thoại IP khách sạn

0911720088